; Edukacja

Edukacja

Sprzęt komputerowy jest zauważalny na uczelniach na każdym kroku. W większości wypadków jest to komputeryzacja dostosowująca wprowadzone dane dla różnych systemów informatycznych, obejmujących swym zakresem procesy administracyjno-zarządcze, jak również dydaktyczne i naukowo-badawcze. Rozwiązania IT ułatwiają zarządzanie kosztami, poprawiają skuteczność działania, wzmacniają wizerunek oraz pozwalają zwiększyć liczbę studentów.

Telefonia IP np. w procesie rekrutacji pozwala łatwo, bez udziału operatora, wybrać kandydatowi informacje o harmonogramie rekrutacji, procedurach odwoławczych, czy dostępnych kierunkach. Systemy wideokonferencyjne w procesie dydaktycznym umożliwiają uczestnictwo w konferencjach czy seminariach odbywających się w innych uniwersytetach. Ważnym aspektem jest należyta ochrona przed niepowołanym dostępem wyników badań naukowych. Zastosowanie w tym obszarze znajdują, obok systemów autoryzacji i kontroli treści oraz systemy monitoringu IP.

Znak wodny w tle

Informacje stają się podstawowym tworzywem dla budowanej wiedzy, na której wznoszony jest dobrobyt osobisty i społeczny. Na edukacji spoczywa duża odpowiedzialność za przygotowywanie obywateli, w tym dzieci i młodzieży, do życia w społeczeństwie, w warunkach dostępu do korzystania z technologii w swojej działalności zawodowej, społecznej i osobistej dla podnoszenia poziomu i aktualizacji wiedzy, korzystania ze zdobyczy kultury, ochrony zdrowia oraz spędzania wolnego czasu i innych usług, przyczyniających się do podnoszenia jakości życia.

Poznaj nasze realizacje
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, oddajemy do Państwa dyspozycji wyspecjalizowanych pracowników w zakresie instalacji niskoprądowych. Współpraca z pracowniami architektonicznymi pozwala nam na realizację najśmielszych projektów naszych Klientów. Jesteśmy w stanie zrealizować każde powierzone nam zadanie, od prostego podłączenia kilku komponentów u Klienta, po skomplikowane, wieloetapowe projekty. Ogranicza nas tylko Państwa wyobraźnia.