Znak wodny w tle

Medycyna

Informatyzacja placówek służby
zdrowia to ogromne wyzwanie. To nie
tylko innowacyjne rozwiązania
sprzętowe ale i oprogramowanie do
upewnienia bezpieczeństwa danych
medycznych.
Zarządzający widzą
potrzebę unowocześnienia nie tylko
aparatury diagnostycznej aIe też
rozwiązań teleinformatycznych, dzięki
czemu łatwiej można zarządzać placówką,
redukować ryzyka, analizować procesy i
rozliczać się z płatnikiem.

Znak wodny w tle

Edukacja

Sprzęt komputerowy jest zauważalny na
uczelniach na każdym kroku
. W większości wypadków jest to
komputeryzacja dostosowująca
wprowadzone dane dla różnych systemów
informatycznych, obejmujących swym
zakresem procesy
administracyjno-zarządcze, jak również
dydaktyczne i naukowobadawcze.

Znak wodny w tle

Finanse i ubezpieczenia

Sektor finansów i ubezpieczeń od lat
przoduje w inwestycjach w rozwiązania
teleinformatyczne
. Współczesne systemy
rozliczeniowe wymagają nie tylko
niezawodnych łącz internetowych, ale
przede wszystkim zaawansowanych
systemów bezpieczeństwa, które są
gwarantem poprawności
przeprowadzanych transakcji finansowych
i bezpieczeństwa danych klientów.

Znak wodny w tle

Administracja

Rozwiązania IT coraz częściej są
wykorzystywane w sektorze
administracji publicznej jako środek do
realizacji nowych zadań oraz narzędzie
doskonalenia procesów.
Inwestycje w
informatykę umożliwiają też
wprowadzanie zmian poprawiających
jakość życia obywateli. Podstawowe
korzyści z inwestycji w IT to niższe koszty
funkcjonowania urzędów, wyższa
wydajność pracy i większa szybkość
działania urzędników oraz poprawa
wizerunku.

Znak wodny w tle

Hotelarstwo

Rynek usług turystycznych stanowi
jeden z najszybciej rozwijających się
sektorów gospodarki.
Wraz z rosnącą
liczbą podróżujących zwiększają się
również wymagania odnośnie
infrastruktury hotelowej i oferty kulturalno-rozrywkowej. Standardem staje
się dostęp do szerokopasmowego
internetu, który zapewnia również
możliwości korzystania z rozwiązań
wideokonferencyjnych.

Znak wodny w tle

Produkcja

Wraz z postępem automatyzacji wzrosło
zapotrzebowanie producentów na
zaawansowane rozwiązania
teleinformatyczne.
Systemy sterowania i
oprogramowanie zarządzające to tylko
pierwszy stopień inwestycji. Hale(...) Podstawową sprawą jest wsłuchanie sie w potrzeby Klienta i dobranie odpowiedniej technologii - tylko technologia która daje Klientowi przewagę na rynku jest godna naszej uwagi (...) - mówi Tomasz Oleniacz - Prezes Zarządu Spółki.
produkcyjne potrzebują odpornej na
zakłócenia sieci, a magazyny i składowiska
wymagają monitoringu IP, który zapewni
bezpieczeństwo wyprodukowanych towarów.

Znak wodny w tle

Służby Mundurowe

Resorty mundurowe odpowiadają za
bezpieczeństwo i sprawne
funkcjonowanie Państwa zarówno w
czasie pokoju, jak i wojny.
Ze względu na
newralgiczność ich systemów
teleinformatycznych konieczny jest dobór
rozwiązań spełniających rygorystyczne
kryteria dotyczące wydajności,
efektywności i bezpieczeństwa.

Znak wodny w tle

Handel i Usługi

Nieodzownym elementem w docierania
do klienta są odpowiednie systemy IT i
oprogramowanie, które wspierają
działania marketingowe i sprzedażowe.

Te ostatnie można wspierać korzystając
m.in. z coraz popularniejszych systemów
Digital Signage, którymi można zarządzać z
jednej konsoli i z jednego miejsca.
Kolejnym rozwiązaniem jest wykorzystanie
monitoringu za pomocą kamer cyfrowych.
Z jednej strony wpływa on na
bezpieczeństwo sklepu i towarów, a z
drugiej odpowiedni system może być
elementem analizy ruchu i sposobów
poruszania się klientów.

POTRZEBUJESZ INNYCH ROZWIĄZAŃ?

Reprezentujesz biuro projektowe ? A może planujesz inwestycję ? Z przyjemnością zaprojektujemy i przygotujemy do wdrożenia systemy, które chciałbyś posiadać w swoim obiekcie.