; Administracja

Administracja

Rozwiązania IT poprawiające organizację pracy, to przede wszystkim: sieć intranet, systemy DMS, komunikacja elektroniczna, tworzenie wirtualnych grup roboczych, audio- i wideokonferencje oraz e-learning. Do obowiązków urzędu należy też zapewnienie bezpieczeństwa poufnych danych, stąd rosnące inwestycje w systemy bezpieczeństwa. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się systemy monitoringu wizyjnego, które pełnią rolę prewencyjną i dowodową, przyczyniając się do zmniejszenia zagrożeń i poprawy bezpieczeństwa obywateli.

Znak wodny w tle

W ofercie VEGACOM znajdują się praktyczne rozwiązania przeznaczone do sprostania wszystkim wymienionym oczekiwaniom nowoczesnej administracji.

Poznaj nasze realizacje
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, oddajemy do Państwa dyspozycji wyspecjalizowanych pracowników w zakresie instalacji niskoprądowych. Współpraca z pracowniami architektonicznymi pozwala nam na realizację najśmielszych projektów naszych Klientów. Jesteśmy w stanie zrealizować każde powierzone nam zadanie, od prostego podłączenia kilku komponentów u Klienta, po skomplikowane, wieloetapowe projekty. Ogranicza nas tylko Państwa wyobraźnia.