Systemy energetyczne i zasilania awaryjnego

Awarie zasilania spowodowane są, m. in., wciąż rosnącym obciążeniem sieci zasilających, w tym zwłaszcza odbiornikami o nieliniowym poborze energii, takimi chociażby jak komputery. Innym poważnym zagrożeniem jest „czynnik ludzki", czyli np. błędy popełniane przez pracowników przedsiębiorstw energetycznych. Dlatego współczesna gospodarka produkcyjna i usługowa, działalność urzędów i instytucji publicznych nie mogą obejść się bez systemów zasilania awaryjnego. Ochrona kluczowych urządzeń przed awariami zasilania gwarantuje rzeczywiste bezpieczeństwo ludziom, mieniu i danym.

ROZWIĄZANIA W TEJ SPECJALIZACJI:
Systemy zasilania awaryjnego, Generatory prądu, Akumulatory i UPS'y