Powrót do realizacji

Przejście Graniczne Budomierz

27 July 2017r.

Przejście graniczne Budomierz–Hruszów - polsko-ukraińskie drogowe przejście graniczne na trasie Lubaczów (województwo podkarpackie, droga wojewódzka nr 866) - Niemirów. Prace budowlane po stronie polskiej zakończono w maju 2013 roku. Prace po stronie ukraińskiej nad drogą dojazdową do Niemirowa zakończono w listopadzie 2013 r. przejście otwarto 2 grudnia 2013 roku.

Generalny wykonawca firma ERBUD S.A. – postawiła nam bardzo wysokie wymagania. Największym wyzwaniem, na jakie natknęliśmy się przy realizacji tego zadania, było stworzenie multifunkcjonalnej sali konferencyjnej. Dostawa i wdrożenie kompleksowego wyposażenia sali konferencyjnej w nowym budynku Przejścia Granicznego w Budomierzu, na który składał się m.in. system kongresowy, nagłośnienie, system komunikacji elektronicznej wraz system sterowania budynku oraz system prezentacji obrazu nie była łatwa. Dziś możemy oglądać owoce naszej pracy.